Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěry jsou takové úvěry jež jsou tzv. zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Na českém trhu rozlišujeme dva druhy hypotečních úvěrů – tzv. účelové a neúčelové. Pro neúčelové hypoteční úvěry se České republice zaužíval výraz „Americká hypotéka“.
Účelový hypoteční úvěr je takový úvěr, jež je zajištěn zástavním právem k nemovitosti a finanční prostředky z něho čerpané jsou určeny výhradně k investicím do bydlení – tzn. koupě, rekonstrukce nebo výstavba.
Pro účelové hypoteční úvěry jsou kromě zástavního práva k nemovitosti charakteristická i fixace úrokové sazby a prakticky nejnižší úrokové sazby mezi úvěrovými produkty, také velmi dlouhá doba splatnosti v řádech desítek let. Fixace úrokové sazby je v podstatě časový parametr, který určuje, na jak dlouhou dobu bude mít klient definovánu (fixovánu) úrokovou sazbu hypotečního úvěru a tím, v konečném důsledku, i výši splátky. Obecně lze říci, že doba fixace úrokové sazby může být v rozpětí od 1 roku do 5 let, 10 let, příp. i delší. Doba nabízených fixací úrokových sazeb se mezi bankami liší. V obecné rovině lze též říci, že čím je doba fixace úrokové sazby delší, tím je úroková sazba vyšší a tím následně i splátka.
Neúčelový hypoteční úvěr je takový úvěr, jenž je rovněž zajištěn zástavním právem k nemovitosti, ale prostředky z něho čerpané jsou určeny k jiným účelům než jsou investice do bydlení – např. koupě automobilu, investice do podnikání, apod. Na českém trhu existují dva typy tzv. „Amerických hypoték“ – spotřebitelská a hotovostní. U spotřebitelské hypotéky je čerpání prostředků z úvěru realizováno prostřednictvím faktur či jiných adekvátních dokladů. U hotovostní hypotéky je čerpání provedeno jednorázově buďto na určený bankovní účet anebo přímo v hotovosti. U hotovostních hypoték je obecně o několik desetin procenta vyšší úroková sazba než u hypotéky spotřebitelské.
Pro neúčelové hypoteční úvěry jsou kromě zástavního práva k nemovitosti charakteristická vyšší úroková sazba a kratší doba splatnosti než u účelových hypotečních úvěrů. Tento typ úvěru je obecně poskytován bez fixace úrokové sazby a poplatky za vedení hypotečního účtu jsou obvykle nižší než u hypotečních úvěrů účelových.


NejFin Prostějov, spol. s r. o. © 2007 Vytvořil Radek Ohanka