Životní pojištění

Pod pojmem „životní pojištění“ si každý nejčastěji představí pojištění pro případ smrti. Do této kategorie ovšem patří i takové typy pojištění jako jsou např. pojištění pro případ trvalých následků úrazu, pojištění denních dávek po dobu nezbytného léčení, apod. Každý z těchto typů pojištění se hodí pro jinou životní situaci a i parametry daného produktu jsou pro každého klienta individuální. Zásadním kritériem, podle kterého by se měl člověk rozhodovat pro uzavření toho či onoho pojistného produktu z rodiny životních pojištění je např. výše úvěrových závazků, které klient má, a které by např. jeho pozůstalí museli splácet v případě jeho smrti apod.
Naprosto zásadním parametrem, podle kterého by se klient při sjednávání pojištění rozhodně řídit neměl je, kolik může měsíčně utratit za danou pojistku! Tato otázka je nejčastější otázkou tzv. „podomních prodejců pojistek“. A právě tato otázka udělala z pojistných produktů „braky“ a z mnoha korektních pojišťovacích makléřů jen tzv. „pojišťováky“


NejFin Prostějov, spol. s r. o. © 2007 Vytvořil Radek Ohanka