Vize společnosti

Základní vizí bylo vytvořit moderní poradenskou společnost, která bude poskytovat poradenské služby v oblasti osobních financí. A to nejen díky dlouholeté praxi lidí, kteří pro společnost pracují, ale zejména díky schopnosti přizpůsobovat se rychle se měnícím potřebám zákazníků a možnostem finančního trhu.
Díky takto definované vizi vznikla společnost, kam se mohou její zákazníci vracet vždy, když to jejich situace vyžaduje. A přitom vědí, že i když situace na trhu se mění, kvalitní a pohotové služby zůstávají.

NejFin Prostějov, spol. s r. o. © 2007 Vytvořil Radek Ohanka